Cultureel Centrum D'n Bogerd Druten
info@beatdabeat.nl

Reglement

Wedstrijdreglement van ‘Beat da Beat Hip Hop Dance Competition’
(versie 18 d.d. 1-03-2023)

Inhoudsopgave

  1. Voor wie is de wedstrijd bedoeld?
  2. De danscategorieën
  3. De leeftijdscategorieën
  4. De duur van het optreden / muziek
  5. De diverse dansstijlen
  6. Aanmelding voor deelname aan de wedstrijd
  7. Afmelden van deelname aan de wedstrijd
  8. Kosten voor deelname aan de wedstrijd en hoe deze te betalen
  9. Kosten voor toeschouwers en hoe deze te betalen
  10. Timetable
  11. Aanbrengen van startnummers
  12. Inleveren eigen muziek voor crew
  13. Jurybeoordeling en inzage hiervan
  14. Prijzen
  15. Kleedruimte en warming-up ruimte
  16. Gedragscode en andere ge- en verboden
  17. Personele bezetting
  18. Medische hulp
  19. Eten en drinken
  20. Verantwoordelijkheid

1. Voor wie is de wedstrijd bedoeld?

Aan de Beat da Beat Hiphop Dance Competition kan iedereen meedoen die als passie de hiphopdans heeft én die zich heeft aangemeld hiervoor.

2. De danscategorieën

Duo: 2 dansers
Solo: 1 danser
Crew: groep met een totaal aantal vanaf 5 dansers. Crews kunnen zich inschrijven voor de beginners OF de advanced categorie. Deze inschrijving is onder voorbehoud van voldoende deelnemende crews. Op het moment van te weinig inschrijvingen vervallen aldus de subcategorieën beginners en advanced en zullen alle crews in één categorie tegen elkaar strijden.

N.B.: een danser mag per leeftijdscategorie slechts voor één crew ingezet worden!

3. De leeftijdscategorieën

Elke danscategorie is onderverdeeld in leeftijdscategorieën:

Children: t/m 11 jaar (op de dag van de wedstrijd, 06 mei 2023)
Juniors: 12 t/m 15 jaar (op de dag van de wedstrijd, 06 mei 2023)
Adults 16 jaar en ouder (op de dag van de wedstrijd, 06 mei 2023)
 • Een solodanser danst altijd in de leeftijdscategorie waartoe hij/zij door zijn/haar leeftijd behoort.

 • Voor de duo’s en crews geldt dat de oudste danser de leeftijdscategorie bepaalt.

 • In geval van twijfel over opgave van de juiste leeftijd, zal de organisatie van Beat da Beat om een ID vragen.

4. De duur van het optreden / muziek

 • Crews dansen op eigen muziek (voor aanleveren van de muziek, zie punt 12 van dit reglement). De duur hiervan dient minimaal 2 minuten en maximaal 3 minuten te zijn. Bij onderschrijding van de tijd van minimale duur van 2 minuten of overschrijding van de maximale duur van 3 minuten, worden 3 punten van het totaal behaalde punten afgetrokken (1 punt per jurylid). 

 • Duo’s en solo’s krijgen 1 minuut de tijd om een optreden neer te zetten waarbij de muziekkeus wordt bepaald door een DJ. Uiterlijk twee weken vóór de wedstrijd (i.e. 22 april 2023) staan op de site www.beatdabeat.nl de muzieknummers genoemd waar de DJ ten tijde van de wedstrijd een keus uit zal maken bij de duo’s en solo’s. Overigens krijgen de finalisten per categorie dezelfde muziek aangeboden door de DJ.

  Tempo duo/solo’s: 108-112 bpm.

5. De diverse dansstijlen

Hiphop omvat verschillende nieuwe dansstijlen. Deze danswedstrijd staat open voor nieuwe dansontwikkelingen. Er mogen verschillende stijlen gebruikt worden, zoals breakdance, electric boogie, popping, krumping en locking, maar deze mogen niet overheersen. Acrobatische trucs zijn toegestaan, maar zullen de beoordeling door de jury niet beïnvloeden. De choreografie moet passend zijn voor de leeftijdscategorie.

6. Aanmelding voor deelname aan de wedstrijd

Aanmelding uiterlijk 8 april 2023 (deadline) via het online inschrijfsysteem op de website www.beatdabeat.nl. Als om welke reden dan ook deze deadline niet gehaald kan worden, dan kan hierover gecorrespondeerd worden met de organisatie van Beat da Beat via inschrijven@beatdabeat.nl.

7. Afmelden van deelname aan de wedstrijd

Afmeldingen kunnen worden doorgegeven via email (inschrijven@beatdabeat.nl) tot uiterlijk 29 april 2023

. Afmeldingen na deze deadline, ongeacht op welke grond, ontslaan de online aangemelde dansers niet van betaling van inschrijfgelden.

8. Kosten voor deelname aan de wedstrijd en hoe deze te betalen

De kosten voor inschrijving bedragen zowel voor een crew, solo en duo: € 12,50 per ingeschreven danser voor één categorie. Bij deelname aan meer categorieën wordt € 2,50 per categorie extra berekend. Deelname aan crew- duo- en solocategorie kost in totaal € 17,50.

Na inschrijving ontvangt u per e-mail een inschrijvingsbevestiging. N.B.: dit is tevens de factuur! Wij verzoeken u om spoedig, doch binnen 7 dagen na dagtekening van de factuur, het totaalbedrag over te maken op bankrekeningnummer NL94RABO0102939128 ten name van Beat da Beat te Druten (o.v.v. het factuurnummer).

Het parkeerterrein van de locatie (Cultureel Centrum D’n Bogerd, Van Heemstraweg 53, Druten) en de omliggende parkeerplaatsen zijn gratis.

9. Kosten voor toeschouwers en hoe deze te betalen

Toeschouwers p.p. € 10,00
Kinderen t/m 4 jaar gratis
Parkeren Gratis

Entree voor toeschouwers bedraagt € 10,00 per kaartje. Kinderen t/m 4 jaar hebben gratis toegang. Kaartjes kunnen niet gereserveerd worden, zijn uitsluitend op de dag van de wedstrijd te koop bij de entree van Cultureel Centrum D´n Bogerd, Van Heemstraweg 53, Druten.

Het parkeerterrein van de locatie is gratis.

10. Time table

Uiterlijk op zaterdag 29 april 2023 zal een time table (tijdschema) op de site www.beatdabeat.nl geplaatst worden. Hierin staan alle aanvangstijden per categorie en de verwachte tijden van de (halve) finales en de prijsuitreikingen.

11. Aanbrengen van startnummers

Bij alle solo’s, duo’s en crews (1 persoon van de crew) dragen de dansers het startnummer goed zichtbaar op de borst of buik of bovenbeen (voorzijde). Belangrijk is dat de juryleden het startnummer makkelijk kunnen herkennen. Draagt een danser het startnummer slecht leesbaar op het lichaam dan kan dat in zijn/haar nadeel zijn.

Startnummers worden overhandigd aan de coach bij de kassa direct bij binnenkomst.

12. Inleveren eigen muziek voor crew

De crews dansen altijd op eigen muziek. De track (bij voorkeur MP3-bestand, maar GEEN WAV-bestand) van elke crew dient uiterlijk 29 april 2023 te worden toegestuurd aan het wedstrijdsecretariaat: info@beatdabeat.nl.
Gebruik voor elke track een aparte e-mail en vermeld in het onderwerp de dansschool en de naam van de crew.

13. Jurybeoordeling en inzage hiervan

De jury van de Beat da Beat Hiphop Dance Competition bestaat uit vier ervaren juryleden (drie juryleden zijn roulerend in bedrijf). Zij beoordelen de optredens op basis van:

 • Choreografie
 • Uitvoering
 • Muziek(mix) (in het geval van crew)
 • Vloerverdeling
 • Enthousiasme en uitstraling

De jury zal zoveel mogelijk (als de tijd en het aantal aanmeldingen het toelaten) de optredens (alleen de voorrondes, dus niet de finales) voorzien van persoonlijk commentaar.

Over de beslissing en het commentaar van de jury valt niet te discussiëren.

Op basis van de jurybeoordelingen worden tijdens het evenement door de presentator de voor de kwartfinale, halve finale of finale gekwalificeerde deelnemers opgenoemd.

Zo spoedig mogelijk na het evenement worden de resultaten, alsmede het jurycommentaar, gepubliceerd op de Beat da Beat website.

14. Winnaars & Prijzen

Deelnemersoorkondes

Alle deelnemers aan de children categorieën krijgen een deelnemersoorkonde uitgereikt.

Bekers

De 1e, 2e en 3e prijswinnaars van alle categorieën ontvangen een beker (mits aanwezig bij de prijsuitreiking).

Prijzengeld

 • Eerste prijswinnaars van alle crews in de advanced categorie (children, juniors en adults) ontvangen € 150,– aan prijzengeld per crew.
 • Eerste prijswinnaars van de duo categorieën (children, juniors en adults) ontvangen € 100,00 per duo.
 • Eerste prijswinnaars van de solo categorieën (children, juniors en adults) ontvangen € 50,00 per solist.

Aldus: alleen de crews in de advanced categorie strijden voor het prijzengeld. De crews in de beginners categorie strijden voor de beker.

15. Kleedruimte en warming-up ruimte

In Cultureel Centrum D´n Bogerd is 1 grote kleedruimte voor alle dansers beschikbaar. Dit is tevens de warming-up ruimte (indanszaal). Daarnaast is er voor de dansers die in de wachtruimte staan voor het podium nog een kleinere indanszaal met spiegel beschikbaar.

16. Gedragscode en andere ge- en verboden

 • Machtsmisbruik en seksuele intimidatie worden niet getolereerd. De organisatie van Beat da Beat zal bij constatering hiervan sancties opleggen en bij de politie aangifte doen.
 • Op en buiten de dansvloer moet een sportieve wedstrijdmentaliteit heersen.
 • Het is verboden te roken binnen.
 • Afval hoort in de prullenbakken.
 • Kleedruimte en warming-up ruimte na gebruik netjes achterlaten.
 • Goed de aanwijzingen/instructies van de scouts (vrijwilligers van de organisatie) opvolgen.
 • De kleding moet gepast zijn. Kleding (inclusief accessoires) mogen niet afgedaan worden tijdens het optreden.
 • Overmatig obsceen taalgebruik in de muziek en buitensporig obscene dansbewegingen zijn niet toegestaan.
 • Er mogen wel attributen gebruikt worden in de choreografie, maar deze mogen na het optreden niet achterblijven op het podium.
 • Verf, water of andere zaken die de dansvloer glad kunnen maken, zijn niet toegestaan.
 • Elke crew moet onder begeleiding zijn van minimaal 1 volwassene gedurende het evenement.

Indien minstens 1 van deze gedragscodes niet gevolgd wordt, heeft de organisatie van Beat da Beat het recht om de danser(s) hierop aan te spreken, te verzoeken het ongewenste gedrag aan te passen, en eventueel te besluiten tot diskwalificatie van de crew/danser(s) voor deze wedstrijd, of puntenaftrek.

17. Personele bezetting

De organisatie van Beat da Beat zorgt voor een discjockey, een belichter, een omroeper, juryleden, een helpersteam (bezem/vloerdienst, een vloercoördinator voor het gereedhouden en opstellen van de dansers, verzorgers van alle medewerkers, entree-helpers, etc.).

18. Medische hulp

De organisatie van Beat da Beat zorgt voor twee opgeleide EHBO-ers die tijdens de volledige duur van de wedstrijd aanwezig zijn.

19. Eten en drinken

In Cultureel Centrum d´n Bogerd kunnen hapjes en drankjes gekocht worden. Deze kunnen zowel contant als met pin betaald worden.

20. Verantwoordelijkheid

 • De organisatie van Beat da Beat en de locatie zijn niet aansprakelijk voor persoonlijke eigendommen die zijn zoekgeraakt en/of beschadigd.
 • De organisatie van Beat da Beat en de locatie zijn niet aansprakelijk voor enig letsel dat wordt opgedaan tijdens dit evenement.

In alle gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, zal de organisatie van Beat da Beat besluiten nemen.
Wij danken u voor uw aandacht voor dit reglement. Heeft u vragen, dan kunt u deze stellen door een email te sturen naar ons, info@beatdabeat.nl

Vriendelijke groet,
De organisatie van Beat da Beat